Polat öndüriji

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
Polat

Barlanan alýumin plastinka / alýumin plastinka

Gysga düşündiriş:

Barlanan alýumin plastinka gymmat bahaly häzirki zaman materialdyr.Köp görnüşi bar we mebellerde giňden ulanylýar.

Bahasy: 1050, 1060, 1070, 1100, 2024,3003, 3103, 4A03, 4A11, 4032, 5052, 5083, 6063, 6061, 7075, 7050 we ş.m..

Faceüzü: Reňk bilen örtülen, nagyşlanan, çotga, ýalpyldawuk, anodlaşdyrylan we ş.m.

Galyňlygy: 0.05-50mm ýa-da talap edilişi ýaly düzülen

Giňligi: 10-2000mm ýa-da talap edilişi ýaly düzülen

Uzynlygy: 2000mm, 2440mm, 6000mm ýa-da talap edilişi ýaly düzülen

Temper: O, T1, T2, T3, T4, H12, H14, H26, H112 we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýuminiý sahypasyna syn:

Alýuminiý plastinka, bir ýa-da birnäçe gatlak florokarbon we lak bilen örtülen alýumin plastinkanyň üstünde rolikli örtük maşynynyň üsti bilen we nagyşly reňkli örtükli plastinka diýlip hem atlandyrylýan birnäçe proses arkaly ýasalýar.Alýumin panelleriniň köplenç ulanylýan nagyşlaryna mämişi gabygynyň nagyşlary, mämişi gabygynyň görnüşleri, mör-möjek nagyşlary, göwher nagyşlary we ş.m. reňk bilen örtülen panelleriň üstüni monohrom, daş, agaç, kameleon, kamuflaage we beýleki nagyşlar bilen örtüp bolýar, nagyşly reňkli panelleriň bezegini has güýçlendirýär.

Alýumin zynjyrynyň spesifikasiýasy:

 

Içine salnanAlýuminKwartiraSahypa / tabak
Standart JIS,AISI, ASTM, GB, DIN, EN,we ş.m.
Baha 1000 seriýa, 2000 seriýa, 3000 seriýa, 4000 seriýa, 5000 seriýa, 6000 seriýa, 7000 seriýa, 8000 seriýa, 9000 seriýa
Ölçegi Galyňlyk 0.05-50mm,ýa-da müşderi talap edilýär
Ini 10-2000mm,or müşderiniň talaplaryna laýyklykda
Uzynlyk 2000mm, 2440mm ýa-da gerekli görnüşde
Faceüzü ReňkÖrtülen, nagyşlanan, çotga,Polislenen, Anodlaşdyrylan we ş.m.
Temper O, F, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H38, H111, H112, H321, T3, T4, T5, T6, T7, T351, T451, T651, T851
OEM hyzmaty Deşikli, specialörite ululygy kesmek, Tekizlik etmek, faceerüsti bejermek we ş.m.
Eltip bermegiň wagty Bir stockanyň ululygy üçin 3 günüň içinde 10-15 günlerofönümçilik
Arza Gurluşyk tabşyryldy, Gämi gurluşyk pudagy, bezeg, senagat, önümçilik, maşyn we enjam enjamlary we ş.m.
Mysal Mugt we elýeterli
Bukja Eksport standart bukjasy: daňylan agaç guty, her dürli ulag üçin kostýum ýa-da hökmany

Checker-Finish-Alýumin-Sahypa nagyşly alu plitalary (10)

Alýumin zynjyrynyň aýratynlyklary we ulanylyşy:

3003-H14 Alýumin plastinka-.3003 Alýumin plastinasy tekiz we ýalpyldawuk görnüşe eýe bolup, köp sanly kosmetiki we senagat önümleri üçin meşhurdyr, şol sanda: bezeg bezegi, ýangyç guýujy enjamlar, azyk we himiki işleýiş, tirkeg siding we üçek we ş.m.
Magnit däl, Brinell = 40, Dartma = 22,000, Hasyl = 21,000 (+/-)
 
5052-H32 alýumin plastinka-.5052 Alýumin plastinka goşundylary: tanklar, deprekler, deňiz enjamlary, gaýyk gämileri we ş.m.
Magnit däl, Brinell = 60, Dartma = 33,000, Hasyl = 28,000 (+/-)
 
6061-T651 Alýumin plastinka-.6061 Alýuminiý plastinka ýylylygy bejerip bilýär, stres sebäpli ýarylmaga garşy, kebşirlemek we enjamlaşdyrmak aňsat, ýöne formallyk bilen çäklenýär.6061 Alýumin plastinka gurluş çarçuwasy, esasy plitalar, gussetler, motosikl we awtoulag bölekleri we ş.m.
Magnit däl, Brinell = 95, Dartma = 45,000, Hasyl = 40,000 (+/-)

 

Dürli garyndy we amaly meýdanlar:

Garyndy Programma meýdany
1xxx 1050 Izolýasiýa, azyk senagaty, bezeg, lampa, ýol belgileri we ş.m.
1060 Janköýer pyçagy, çyralar we çyralar, kondensator gabygy, Awtoulag bölekleri, kebşirleýiş bölekleri.
1070 Kondensator, ulag sowadyjysynyň yzky paneli, zarýad beriş nokady, ýylylyk geçiriji we ş.m.
1100 Ojak, gurluşyk materiallary, çap, ýylylyk çalşyjy, çüýşe gapagy we ş.m.
2xxx 2A12 Uçar gurluşlary, perçinler, awiasiýa, tehnika, raketa bölekleri, kartoçka tigir merkezi, perişan bölekleri, howa giňişligi bölekleri, awtoulag bölekleri we beýleki dürli gurluş bölekleri.
2024
3xxx 3003 Alýumin perde diwar paneli, alýumin potolok, Elektrik ojak aşagy, telewizor LCD arka tagtasy, ammar tanky, perde diwary, gurluşyk paneli ýylylyk enjamy, bildiriş tagtasy.Senagat poly, kondisioner, sowadyjy radiatorlar, makiýa board tagtasy, taýýarlanan jaý we ş.m.
3004
3005
3105
6xxx 6061 Içinde we daşynda demir ýol, tagta we düşek plastinka.Senagat galyplary
6083 Stressedokary ünsi çeken goşundylar üçek gurluşygyny, transporty, deňiz we galyndylary öz içine alýar.
6082 Stressedokary ünsi çeken goşundylar üçek gurluşygyny, transporty, deňiz we galyndylary öz içine alýar.
6063 Awtoulag bölekleri, binagärlik ýasama, penjire we gapy çarçuwalary, alýumin mebel, elektron bölekleri we dürli sarp ediji çydamly önümler.
7xxx 7005 Ulag ulaglarynda truss, çybyk / bar we gap;Uly göwrümli ýylylyk çalşyjylary.
7050 Kebşirlemek (çüýşeler) tertibi, ultrases plastmassa kebşirleme galyplary, golf kellesi, aýakgap galyplary, kagyz we plastmassa galyplary, köpük galyplary, ýitirilen mum galyndylary, şablonlar, gurallar, enjamlar we enjamlar.
7075 Aerokosmos senagaty, harby senagat, elektron we ş.m.

Jindalaýyň nagyşly alýumin plitalary teklibi:

Jindalaidürli ýerüsti gurluşlar bilen örtülen we 0,05 mm-den galyňlykda garylan alýumin listleri üpjün ediň5mm 1000 x 2000 mm ululykda.Käbir alýumin listleri aýratyn kesip bolýar.Sahypalary göni önümlerde kesmek bilen baglanyşykly ähli maglumatlary tapyp bilersiňiz.Haýyş edýärinE-poçta iberiňjindalaisteel@gmail.com ähli aksiýalar, reňkler, ölçegler we giňlikler üçin.Talap boýunça alynýan degirmen spesifikasiýasy.

 

Jikme-jik çyzgy

Checker-Finish-Alýumin-Sahypa nagyşly alu plitalary (17)
Checker-Finish-Alýumin-Sahypa nagyşly alu plitalary (12)

  • Öňki:
  • Indiki: