Polat öndüriji

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
Polat

Nikel 200/201 Nikel garyndysy

Gysga düşündiriş:

Nikel garyndy plitalary giň temperatura aralygynda ýokary süýümli we adaty dükan ýasamak amallary bilen aňsatlyk bilen kebşirlenip we gaýtadan işlenip bilner.

Standart: ASTM / ASME B 161/162/163, ASTM / ASME B 725/730

Bahasy: garyndy C276, garyndy 22, garyndy 200/201, garyndy 400, garyndy 600, garyndy 617, garyndy 625, garyndy 800 H / HT, garyndy B2, garyndy B3, garyndy 255

Plastinanyň galyňlygy: 0,5-40 mm

Plastinanyň ini: 1600–3800 mm

Plastinanyň uzynlygy: iň ýokary 12,700 mm

Sargyt edilen agram: Iň azyndan 2 tonna ýa-da 1 sahypa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nikel garyndysy 201 plastinkasyna syn

Nikel garyndysy 201 plitalary (Nikel 201 plitalary) kenarýaka, deňiz we duşmançylykly senagat atmosferalary üçin has amatly.Nikel garyndysy 201 sahypasy (Nikel 201 tabak) ýeterlik derejede tygşytly we giň gerimde elýeterlidir.Şol bir wagtyň özünde, bu UNS N02201 list plitalary / WNR 2.4068 list plitalary we UNS N02201 list plitalary / WNR 2.4068 kagyz plitalary, halkara müşderilerimiziň halkara standartlarynda kesgitlenen talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen galyňlykda we ululykda plitalary hödürleýäris.

Bulara UNS N02201 tegelek barlar we WNR 2.4066 tegelek çyzyklar hem diýilýär.Nikel 201 tegelek barlar (Nikel garyndysy 201 bar) elektroplirlenip we gaty kebşirlenip, gaty ýokary we pes temperatura dramasyna girýän pudaklarda ulanmak üçin amatly bolar.Nikel 201 Rods (Nikel Alloy 201 Rods) giň temperatura diapazonynda gaty süýümli mehaniki aýratynlyklary üpjün edýär.Şol bir wagtyň özünde, gymmat bahaly müşderilerimiziň halkara ülňüleri boýunça takyk talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen galyňlykda we ululykda-da hödürleýäris.

Nikel garyndysy 201 plastinkasynyň artykmaçlyklary

Os Poslama we okislenmä çydamly
Uct Çeýeligi
● Ajaýyp ýalpyldawuk
Machine Ajaýyp maşyn güýji
● creokary süýşmäge garşylyk
● temperatureokary temperaturany berkitmek
● Ajaýyp mehaniki häsiýetler
Gas Gazyň az mukdary
● Pes bug basyşy

Magnit aýratynlyklary

Bu häsiýetler we himiki düzümi Nikel 200-i ýasama we poslaýjy şertlere ýokary çydamly edýär.Nikel 201, 600º F-dan pes islendik gurşawda peýdalydyr, bitarap we aşgar duz erginleri bilen poslama ýokary çydamlydyr.Nikel garyndysy 200-de bitarap we distillendirilen suwda poslama derejesi pes.Bu nikel garyndysy islendik görnüşde gyzgyn bolup, ähli usullar bilen sowuk emele gelip biler.

Nikel garyndysy 201 plastinka ekwiwalent bahalar

STANDARD WERKSTOFF NR. UNS JIS AFNOR BS GOST EN
Nikel garyndysy 201 2.4068 N02201 NW 2201 - NA 12 НП-2 Ni 99

Himiki düzümi

Element Mazmuny (%)
Nikel, Ni ≥ 99
Demir, Fe ≤ 0.40
Marganes, Mn ≤ 0.35
Silikon, Si ≤ 0.35
Mis, Ku ≤ 0.25
Uglerod, C. ≤ 0.15
Kükürt, S. ≤ 0.010

Fiziki aýratynlyklar

Sypatlar Metrik Imperial
Dykyzlygy 8,89 g / sm3 0,321 funt / in3
Ereýän nokat 1435-1446 ° C. 2615-2635 ° F.

Mehaniki aýratynlyklary

Sypatlar Metrik Imperial
Dartyş güýji (dykylan) 462 MPa 67000 psi
Hasyl güýji (anneal) 148 MPa 21500 psi
Arakesmede uzalma (synagdan öň dakylýar) 45% 45%

Malylylyk aýratynlyklary

Sypatlar Metrik Imperial
Malylylyk giňelmesi bilelikde işleýär (@ 20-100 ° C / 68-212 ° F) 13,3 µm / m ° C. 7.39 µin / ° F.
Malylylyk geçirijiligi 70.2 W / mK 487 BTU.in/hrft².°F

Önümçilik we ýylylygy bejermek

Nikel 201 garyndysy ähli gyzgyn iş we sowuk iş usullary arkaly emele gelip biler.Garyndy 649 ° C (1200 ° F) bilen 1232 ° C (2250 ° F) arasynda gyzdyrylyp bilner, agyr emele geliş 871 ° C (1600 ° F) -dan ýokary temperaturalarda amala aşyrylýar.Düwürtme 704 ° C (1300 ° F) bilen 871 ° C (1600 ° F) arasynda bolýar.

Goýmalar

Kenar ýakasyndaky nebit buraw kompaniýalary
Awiasiýa
Derman enjamlary
Kuwwat öndürmek
Himiki enjamlar
Nebit-himiýa
Deňiz suw enjamlary
Gaz gaýtadan işlemek
Atylylyk çalşyjylary
Hünär himiýasy
Kondensatorlar
Pulpa we kagyz senagaty

JINDALAI Nikel 201 BAE, Bahreýn, Italiýa, Indoneziýa, Malaýziýa, ABŞ, Meksika, Hytaý, Braziliýa, Peru, Nigeriýa, Kuweýt, Iordaniýa, Dubaý, Taýland (Bangkok), Wenesuela, Eýran, Germaniýa, Angliýa, Kanada , Russiýa, Türkiýe, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Şri-Lanka, Wýetnam, Günorta Afrika, Gazagystan we Saud Arabystany.

Jikme-jik çyzgy

jindalaisteel-nikel tabaklar (7)

  • Öňki:
  • Indiki: